Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου