Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου

Η Βιβλιοθήκη Αιόλου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών δεν είναι δανειστική για το ευρύ κοινό. Εξυπηρετεί μόνο το επιστημονικό προσωπικό της.