Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου

Βιβλιοθήκη Αιόλου
Τηλέφωνο: 210 3219776 (Γκιόλια Ρέα)
E-mail: vivliothikiaiolou@culture.
Οι μέρες επικοινωνίας είναι μόνο κάθε Δευτέρα και Τρίτη από 8 π.μ έως 2:30 μ.μ., εξυπηρετώντας μόνο  το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.