Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών. Βιβλιοθήκη Αιόλου